Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Hvordan hjelpe befolkningen når krisen inntreffer?

Hvordan hjelpe befolkningen når krisen inntreffer?

Hvilke tiltak kan kommuner iverksette for å ivareta marginaliserte og sårbare grupper i kriser, og hvordan har offentlige aktører håndtert noen av våre mest kjente kriser i nyere tid?

Få med deg blant annet tidligere ordfører i Gjerdrum Anders Østensen, beredskapsansvarlig under ekstremværet Hans, Magnus Nilholm i Ringerike kommune og fagdirektør Ann Karin Midtgaard i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB, som deler sine erfaringer rundt krisehåndtering når det utenkelige skjer.

Sammen med risiko- og sikkerhetsfagmiljøet ved Universitetet i Stavanger inviterer forskere ved TØI til konferanse om sårbarhet i krisetider. Formålet med konferansen er å gi deltakerne kunnskap om marginaliserte og sårbare grupper i kriser og hvilke tiltak som kan iverksettes for å ivareta disse. Kommunale aktører vil dele erfaringer fra håndtering av noen av våre mest kjente kriser i nyere tid.

Dato: 1. desember, 09:30-12:30

Sted: Forskningsparken i Oslo, lokale Forum

Vi serverer enkel frokost, kaffe og frukt fra 09:00 og lunsj med mingling kl. 12.

Se hele programmet og meld deg på her!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger