Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Fagkonferanse: Nullutslipp i tungtransporten – det haster!

Fagkonferanse: Nullutslipp i tungtransporten – det haster!

Utslippene fra tungtransporten må ned. Den 14. september inviterer TØI og FME Zenith til fagkonferanse med samferdelsminister Jon-Ivar Nygård som innleder, sammen med en rekke store aktører innen forskning, næringsliv og offentlig forvaltning.

På fagkonferansen diskuteres muligheter og problemstillinger knyttet til nullutslipp i tungtransport. Konferansen er gratis.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger