Du er her

  • > Hva skjer?
  • > CIENS-frokostseminar: Mellom kunnskap og politikk for bærekraftige byer

CIENS-frokostseminar: Mellom kunnskap og politikk for bærekraftige byer

Vi inviterer til frokostseminar 1. mars i Forskningsparken

Synet på urbanisering har endret seg vesentlig over tid og varierer på tvers av fag og politikk, disipliner og sektorer. En ‘grønn by’ eller ‘bærekraftig byutvikling’ er ikke lenger selvmotsigende. I UrbaKnow-prosjektet vurderer vi hvilken rolle kunnskap spiller for dette bypolitiske skiftet: Hvilken kunnskap gjelder for hvordan utfordringer defineres og for hvilke løsninger som velges? Hvordan håndteres brytninger mellom ulike fagtradisjoner, og hvilke mekanismer brukes for å avveie ulike hensyn i byutviklingen? 

Abstracts

Her følger 'abstracts' til forskerne som presenterer på frokostseminaret:

Vibeke Nenseth: Planning for Urban Sustainability - Knowledge Hegemony and Dilemmas

Ragnhild Skogheim: Knowledge traditions and professions in urban planning

Desmond McNeill: Pro or anti-urban: is Norway an international exception?

 

Kontaktperson for seminaret: vivill.vinsrygg@toi.no

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger