Du er her

Bylogistikk i byplanlegging

Heldigitalt seminar i Forum for byutvikling og bytransport 18. oktober 2021, kl. 9-12. Seminaret er åpent for alle og gratis, men krever påmelding. Alle er velkomne!

I dette seminaret i ByBy-forum har vi søkelys på problemstillinger knyttet til bylogistikken rolle i norsk planlegging. Bylogistikken er i endring på grunn av nye handelsmønstre, klimautfordringer, fortetting, byvekst og teknologisk utvikling. Det er behov for å planlegge for bærekraftige løsninger for varetransport, renovasjon og mobile tjenesteytere. Hva vet vi, hvor er de største uenighetene og usikkerhetene, hva slags ny kunnskap har vi behov for?

Les mer og meld deg på her!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger