Du er her

ByBy-forum

Kommunale gåstrategier og kvalitativ metodikk for vurdering av sykkelvennlighet: Erfaringer, usikkerheter og kunnskapsbehov.

Heldigitalt seminar i Forum for byutvikling og bytransport tirsdag 13. desember 2022 kl. 9.00 – 12.00.

Seminaret er åpent for alle og gratis, men krever påmelding. Alle er velkomne, og del gjerne!

Påmeldingsfristen er mandag 12. desember kl. 09.00, og da vil deltakerlenke bli sendt til alle påmeldte.

VIKTIG – sjekk at du legger inn riktig epostadresse! Lenke til seminaret sendes til den eposten du har lagt inn.

Om seminaret

Kommunale gåstrategier og kvalitativ metodikk for vurdering av sykkelvennlighet: Erfaringer, usikkerheter og kunnskapsbehov.

Å få flere til å gå og sykle mer i hverdagen og i fritiden er viktige mål for norske byer og tettsteder. For å realisere disse målene, må byene og tettstedene planlegges og utvikles slik at det er og oppleves som godt, trygt og attraktiv å gå og å sykle. I seminaret presenterer TØI-forskere noen verktøy og metodikker som kan være nyttige i dette viktige arbeidet. Etter foredragene diskuterer vi hva som er viktige usikkerheter, uenigheter og kunnskapsbehov når man jobber med disse temaene.

Les mer og meld deg på her!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger