Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Arendalsuka: Klimainnrettet NTP - er det mulig?

Arendalsuka: Klimainnrettet NTP - er det mulig?

Hvordan lage en Nasjonal Transportplan som verktøy for å nå klimamålene?

Klima er det mest presserende i 2022 og transportsektoren har et plandokument som alt styres etter. Hvordan fungerer NTP i dag i forhold til å nå klimamålene Norge har signert på?

I morgensesjonen serverer vi en skisse til en nasjonal transportplan der klima har en sentral plass, og vi diskuterer dagens stuktur. Og hvor sentralt står forskningen?

Vi serverer frokost og kaffe, så begynn dagen hos oss.

Les mer om våre arrangementer her!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger