Du er her

  • > TØI på Arendalsuka - ta frokosten hos oss!

TØI på Arendalsuka - ta frokosten hos oss!

En nasjonal transportplan med klimamål som førsteprioritet og hvordan tenke nytt rundt ulykker blant myke trafikanter.

Det er tema i TØIs to sesjoner i Samferdselsteltet i Arendalsuka onsdag 17. august fra kl. 09.00-11.30.

Klimainnrettet NTP - er det mulig?

Hvordan lage en Nasjonal Transportplan som verktøy for å nå klimamålene?

Klima er det mest presserende i 2022 og transportsektoren har et plandokument som alt styres etter. Hvordan fungerer NTP i dag i forhold til å nå klimamålene Norge har signert på?

I morgensesjonen serverer vi en skisse til en nasjonal transportplan der klima har en sentral plass, og vi diskuterer dagens stuktur. Og hvor sentralt står forskningen?

Vi serverer frokost og kaffe, så begynn dagen hos oss!

Sted: Samferdselsteltet onsdag 17. august kl. 09.00-10.00.

Bør vi skifte datagrunnlag fra politirapporterte ulykker til tall fra skadelegevakt?

Og er det på tide å tenke nytt om sikkerheten til myke trafikanter?

Ulykker og skader med sykkel, elsparkesykkel og mikromobilitet generelt registreres i svært liten grad i dag. Fordi de fleste skader skjer som følge av eneulykker, og slike ulykker sjelden blir rapportert til politiet, er det derfor et stort behov for bedre registreringer av dette. I tillegg mangler vi også kunnskap om hvor ulykkene skjer og hvilke konsekvenser de har på kort og lang sikt.

Et nytt registeringsverktøy testes nå ut i på legevakter og sykehus i Agder gjennom forskningsporsjektet Recyclist. Vi får presentert ferske resultater fra sommerens undersøkelser, og diskuterer andre perspektiver rundt myke trafikanter, ulykker og infrastruktur.

Sted: Samferdselsteltet onsdag 17. august kl. 10.30-11.30.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger