Du er her

  • > Hva skjer?
  • > Arendalsuka: Bør vi skifte datagrunnlag fra politirapporterte ulykker til tall fra skadelegevakt?

Arendalsuka: Bør vi skifte datagrunnlag fra politirapporterte ulykker til tall fra skadelegevakt?

Og er det på tide å tenke nytt om sikkerheten til myke trafikanter?

Ulykker og skader med sykkel, elsparkesykkel og mikromobilitet generelt registreres i svært liten grad i dag. Fordi de fleste skader skjer som følge av eneulykker, og slike ulykker sjelden blir rapportert til politiet, er det derfor et stort behov for bedre registreringer av dette. I tillegg mangler vi også kunnskap om hvor ulykkene skjer og hvilke konsekvenser de har på kort og lang sikt.

Et nytt registeringsverktøy testes nå ut i på legevakter og sykehus i Agder gjennom forskningsporsjektet Recyclist. Vi får presentert ferske resultater fra sommerens undersøkelser, og diskuterer andre perspektiver rundt myke trafikanter, ulykker og infrastruktur.

Ler mer om våre arrangementer her!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger