Du er her

Redusert hastighet i Trondheimsveien vil ikke øke trafikken på lokale veier.

Kapasitetsreduksjon fra fire til to felt forventes heller ikke å gi vesentlig økte forsinkelser i Trondheimsveien, og dermed ikke endringer i reiseatferd.

Det viser en ny TØI-rapport som har analysert av effekter av å redusere skiltet hastighet i Trondheimsveien på strekningen mellom Grorud senter og Sinsenkrysset fra 70 til 50 km/t, og av å redusere kapasiteten fra fire til to felt.

Analysen viser at redusert skiltet hastighet, som øker kjøretiden på strekningen med 2,2 minutter, vil gi ingen eller marginale endringer i trafikkmengdene på andre lokale veier. En kapasitetsreduksjon fra fire til to felt kan ikke forventes å gi vesentlig økte forsinkelser i Trondheimsveien, og dermed heller ikke endringer i reiseatferd. Om det likevel oppstår økte forsinkelser som gir tilpasninger, viser erfaringene fra Brynstunnelen at disse i hovedsak dreier seg om å kjøre andre ruter på hovedveinettet og å bytte til andre transportmidler. 

Lokale aktører som er berørt av støy og forurensing fra trafikken i Trondheimsveien ønsker at det skal gjennomføres tiltak som reduserer de lokale miljøbelastningene. Statens vegvesen hevder at det ikke kan gjennomføres slike tiltak før det er bygget en ny vei i tunnel som leder trafikken fra Trondheimsveien over til Østre Aker vei. Det finnes ingen konkrete planer eller finansiering av en slik vei. Lokale aktører og Bystyret i Oslo mener at det kan og bør gjennom­føres tiltak i Trondheimsveien som reduserer den lokale miljøbelastningen uten at det bygges ny vei.

Rapporten er utarbeidet av Aud Tennøy, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt og prosjektleder for BYTRANS, på oppdrag for Sletteløkka Vel.

Rapport: Effekter av redusert hastighet og redusert veikapasitet i Trondheimsveien mellom Grorud og Sinsen - Analyse basert på tidligere erfaringer i Oslo. TØI-rapport 1890. Forfatter: Aud Tennøy

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger