Du er her

  • > Velkommen til Forskerkafé: Giftig kaos eller kollektiv oase?

Velkommen til Forskerkafé: Giftig kaos eller kollektiv oase?

I anledning forskningsdagene arrangerer TØI, i samarbeid med UiO:MILEN og CIENS-instituttene, forskerkafé med livlig og informert debatt mellom forskere og Oslopolitikere. Tema er luftforurensning fra bytrafikken. Litteraturhuset, Amalie Skram-salen 20. september, 19:00-21:00 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger