Du er her

  • > Veiprising og elsparkesykler på Arendalsuka

Veiprising og elsparkesykler på Arendalsuka

TØI byr på helt ferske elsparkesykkel-skadetall og spør hva det faktisk skal koste og hvem som skal betale for transport i Norge i våre sesjoner i Arendal.

Onsdag er den store dagen for TØI i Arendal, og Samferdselsteltet er stedet vi holder til. Dagen åpner med TØIs direktør Bjørne Grimsrud som peker på det historisk høye pengebruken på transportinfrastruktur i NTP.

Hvordan skal samferdselsinvesteringene finansieres?

For to år siden hadde vi et bompengeopprør, og det siste året har prisen for å ta ferjer vært i fokus. Mange føler tydeligvis at det koster mer enn det smaker å bruke samferdselsinfrastrukturen. I valgkampen ser vi også at kostbare løfter sitter løst, enten det er gratis ferjer, billigere flybilletter i nord eller frysing av drivstoffprisene i distriktene.

Mer informasjon om dette arrangementet kan du lese HER

Hvordan regulere elsparkesykkeltilbudet uten å ødelegge det?

I de to årene som har gått siden delte elsparkesykler ble en del av bybildet, har de vært gjenstand for stor diskusjon. Problemer er knyttet til forsøpling og parkering, påkjørsler, skader, promillekjøring og ulykker. Samtidig har myndighetene og selskapene diskutert hvordan man best kan regulere, og gjør det fortsatt.

På TØIs andre arrangement denne dagen får vi presentert helt ferske analyser av skader på elsparkesykkel. Det skal blant annet diskuteres om reguleringstiltakene er treffsikre, og hvilke handlingsrom og virkemidler kommunene har til å regulere elsparkesykkelmarkedet.

Spennende deltakere og et hot tema – du kan lese mer om dette arrangementet HER

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger