Du er her

  • > Vegtrafikken økte med 1,5 prosent i 2011

Vegtrafikken økte med 1,5 prosent i 2011

Veksten i persontransportarbeidet i 2011 er beregnet til 2,0 prosent. Vegtrafikken økte med 1,5 prosent. Godstransportarbeidet innenlands ble redusert med 0,5 prosent totalt, mens det for tog var en oppgang på 2,9 prosent.

Veksten for persontransportarbeidet med personbil er beregnet til 1,7 prosent i 2011.

Dette viser TØI-rapporten ”Transportytelser i Norge 1946–2011” som oppsummerer transportutviklingen. Veksten i utført persontransportarbeid i 2011 er beregnet til 2,0 prosent, mot 1,2 prosent året før.

Transportarbeidet for de kollektive transportmidlene økte med 2,6 prosent i 2011, mens vekstraten for persontransportarbeidet med personbil er beregnet til 1,7 prosent. Til sammenligning var den årlige befolkningsveksten i 2011 på 1,3 prosent.

Vegsektoren (buss, bil og MC) har nå en markedsandel på 88 prosent av persontransportarbeidet. Flyet utfører 6 prosent og bane (jernbane og sporveg) om lag 5 prosent. Den siste prosenten utføres av båt og ferge.

For godstransport var det en nedgang i transportarbeidet på 0,5 prosent i 2011. Det var en nedgang i transportarbeidet på alle transportmidler unntatt bane som hadde en økning på 2,9 prosent.

Markedsandelene i godstransportarbeidet fordeler seg nå med 42,4 prosent på sjø, 50,3 prosent på veg og syv prosent på bane.

Rapport:
Transportytelser i Norge 1946–2011. TØI rapport 1227/2012. Forfatter: Liva Vågane 

Lenke til Tabeller

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger