Du er her

  • > Vanskelig å forutsi effekten av Trondheimspakken

Vanskelig å forutsi effekten av Trondheimspakken

Arbeiderpartiet i Trondheim har lansert en miljøpakke som blant annet innebærer en økt lokal drivstoffavgift på 60 øre literen, to nye bomstasjoner og parkeringsavgift på kjøpesentre. – Det er vanskelig å si hvor stor effekt disse tiltakene vil få, men et bredt sett av virkemidler for å styrke kollektivtrafikken er en bra strategi, sier forskningsleder Gustav Nielsen ved Transportøkonomisk institutt.

Miljøpakken vil kunne bety opptil 200 millioner kroner ekstra til kollektivtrafikken, om staten trår til med like stor sum som de lokale bensinavgiftene.

TØI er engasjert av Sør-Trøndelag Fylkeskommune for å bistå med å lage et program for forbedring av kollektivtrafikken i Trondheimsregionen. Men Nielsen vil ikke spekulere i hva slags effekt denne pakken vil kunne få for trønderbyen.

– Erfaringsvis ser man at bensinpris påvirker bilkjøringen, men en avgift på 60 øre pr liter vil bare gi marginalt mindre bilkjøring. Situasjonen er annerledes dersom man både bruker pisk og gulrot. Det er gjerne en slik kombinasjon som kan være med på å endre atferden. Dersom kollektivtilbudet blir vesentlig bedre, trengs det ikke så stor prisøkning til for at folk skal la bilen stå. Og spesielt i byene kan effekten på bilkøene i rushtiden bli ganske stor dersom folk velger kollektivtransport i stedet for bil i perioden, sier Nielsen til NRK Trøndelag.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger