Du er her

  • > Unøyaktigheter om folks reisevaner i Klimameldingen

Unøyaktigheter om folks reisevaner i Klimameldingen

I den framlagte Klimameldingen heter det at den kraftige økningen i folks gjennomsnittlige reiselengde pr dag de sener årene i hovedsak skyldes flere lange reiser med fly. Dette er ikke riktig. Økningen i den gjennomsnittlige reiselengden fra 37 km per dag i 2005 til 42 km per dag i 2009, er et resultat av at de aller fleste daglige reisene har blitt lengre i perioden.

Dette er avsnittet i Klimameldingen:

”I reisevaneundersøkelsen for 2009 er en gjennomsnittlig reiselengde per dag målt til i overkant av 42 kilometer. Dette er en økning fra undersøkelsen i 2005 hvor gjennomsnittlig reiselengde var 37 kilometer. Den kraftige økningen skyldes i hovedsak en økning i lange reiser (reiser over 100 kilometer) med fly. De daglige korte reisene (under 100 kilometer) er i større grad stabile på lengden.”
(Klimameldingen s 174).

Det riktige er altså at økningen i daglig reiselengde fra 37 km i 2005 til 42 km i 2009 er et resultat av at de aller fleste daglige reisene har blitt lengre i perioden. Vi har fått lengre arbeidsreiser, handlereiser og fritidsreiser i 2009 enn hva vi hadde i 2005.

Les mer om det norske folks reisevaner i rapporten:
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport. TØI-rappor: 1130/2011. Forfattere: Liva Vågane, Inge Brechan, Randi Hjorthol
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger