Du er her

  • > Ulykker koster samfunnet dyrt

Ulykker koster samfunnet dyrt

Hjemmeulykker, utdanningsulykker, idrettsulykker og fritidsulykker koster det norske samfunnet enorme summer. For 2002 er summen beregnet til omkring 167 milliarder kroner.

Transportøkonomisk institutt har beregnet de totale kostnadene knyttet til hjemmeulykker, utdanningsulykker, idrettsulykker og andre fritidsulykker basert på tilsvarende kostnadsberegning som i vegsektoren.

– For 2002 viser beregningene kostnader på mellom 130 og 200 milliarder kroner, sier Knut Veisten som har vært prosjektleder. Dette er langt høyere anslag enn tidligere. Han understreker at disse estimatene er beheftet med stor usikkerhet. Men trenden går i retning av flere ulykker, og de høye samfunnsøkonomiske kostnadene gir et sterkt argument for økt innsats rettet mot forebygging.

Hva koster skader pga hjemmeulykker, utdanningsulykker, idrettsulykker og fritidsulykker det norske samfunnet? TØI rapport 880/2007  Av Knut Veisten og Åse Nossum

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger