Du er her

  • > Ulike styringsmodeller for jernbanen

Ulike styringsmodeller for jernbanen

Jernbanesektoren i Norge er i endring. For å styre sektoren kan myndighetene bruke ulike instrumenter som reguleringer, kontraktsstyring, nettverksstyring eller økonomiske incentiver. Alle modellene har fordeler og ulemper, viser en ny rapport fra TØI.

Den perfekte styringsmodellen for jernbanen i Norge finnes sannsynligvis ikke.

Den norske jernbanesektoren har de siste ti årene tatt skritt i retning av mer konkurranse og i den sammenheng introdusert nye styringsverktøy. Rapporten diskuterer endringer i styringen av sektoren ut fra to scenarioer; ”dagens modell” og ”konkurransemodellen”.

Utgangspunktet er tre mulige styringsverktøy basert på tre teoretiske tilnærminger; styring gjennom reguleringer, kontraktsstyring og nettverksstyring.

Alle endringer vil ha fordeler og ulemper, da ingen organisatoriske løsninger er de andre overlegne i alle tilfeller eller ovenfor alle ønskede effekter. Endringer bør innføres gradvis og bygge videre på dagens organisatoriske ordning.

Reguleringer vil kunne fungere best i dagens modell, mens kontraktsstyring har best forutsetninger i et konkurransescenario.

I begge tilfeller vil nye styringsinstrumenter kreve økt ressursbruk. Styringen bør imidlertid balanseres, da en for rigid styring kan være ødeleggende for det faglige samarbeidet.

Nettverk som styringsinstrument kan fungere i begge scenarioer, men man må være bevisst på at nettverkene er formaliserte og transparente og at de involvertes roller er klare.

Økonomiske insentiver vil være best egnet i en konkurransesituasjon, hvor forutsetningene for økt effektivitet av slike virkemidler synes å være best.

Rapport:
Regulering, kontrakt eller nettverk? En drøfting av nye styringsinstrumenter i jernbanesektoren. TØI rapport 1249/2013. Forfattere: Silvia J. Olsen, Svein Bråthen, Jørgen Aarhaug, Farideh Ramjerdi, Tom Erik Julsrud, Julie Runde Krogstad, Helge Bremnes

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger