Du er her

  • > Tunge foredragsholdere på TØI-kurset 2008

Tunge foredragsholdere på TØI-kurset 2008

Statssekretær Erik Lahnstein, stortingsrepresentant Øyvind Halleraker og vegdirektør Terje Moe Gustavsen er blant foredragsholderne på TØI-kurset 2008 som arrangeres på Torbjørnsrud hotell på Jevnaker 3.-7. mars.

Ukeskurset er et tilbud til deg som ønsker å få bred praktisk og forskningsbasert kunnskap om hele samferdselssektoren - fra planlegging, politiske beslutningsprosesser og befolkningens reisevaner til hvilke virkninger transporten har for næringsliv, trafikksikkerhet og samfunnsøkonomi.

Foredragsholderne er forskere, politikere og representanter for næringsliv og forvaltning. TØI-kurset innebærer en enestående mulighet til å bli kjent med og knytte kontakter med aktører fra hele sektoren. Målgruppen for kurset er først og fremst personer med minst to års yrkeserfaring fra samferdsels¬sektoren, enten i privat eller offentlig virksomhet.

TØI-kurset inngår nå som en obligatorisk del av masterprogrammet i samferdselsplanlegging ved Høgskolen i Molde (HiM). Alle som kvalifiserer til opptak på mastergradsnivå, kan etter kursets avslutning ta eksamen i form av et essay. Hvis dette godkjennes, gir kurset 7,5 studiepoeng. Dette forutsetter deltakelse i alle undervisnings¬timene på TØI-kurset. TØI-kurset er åpent også for deltakere som ikke ønsker å ta eksamen.

TØI-kurset har over flere år samlet personer som arbeider med samferdsel. I og med at kurset nå inngår i et høgskolestudium, har kurset fått en tydeligere teoretisk forankring. Det vil likevel fortsatt bli lagt vekt på praktisk relevans og erfaringskunnskap og på samspillet mellom teori og praksis.

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger