Du er her

  • > Trafikantenes vurderinger av Nasjonale turistveger

Trafikantenes vurderinger av Nasjonale turistveger

Interessant landskap, flott utsikt og spesielle naturattraksjoner var de mest framtredende reisemotivene blant besøkende på sju strekninger som var etablert eller nominert som nasjonale turistveger.

Det viser en rapport om trafikantenes vurderinger av Nasjonale turistveger.

På de fleste vegene syntes et stort flertall av trafikantene i 2010 at turen var en kjøreopplevelse utover det vanlig. For det meste var det høye andeler som ville anbefale bekjente å kjøre strekningen.

Rapporten beskriver og analyserer opplevelser og vurderinger av norske turistveger med utgangspunkt i intervjuundersøkelser i sommersesongene 2005 og 2010.

Undersøkelsene ble foretatt på følgende sju strekninger: Geiranger/Trollstigen, Helgeland nord, Lofoten, Senja, Sognefjellsvegen, Valdresflye og Varanger. Studien omfatter vegfarende som var på fritidsreise med bil eller motorsykkel/moped/sykkel og som ikke var bosatt langs eller like ved strekningen. Hovedhensikten er å medvirke til en forbedret kunnskapsplattform for utvikling av nasjonale turistveger.

Rapport:
Unike natur- og kjøreopplevelser: Trafikantvurderinger av Nasjonale turistveger, TØI-rapport 1149/2011. Av Jens Kr. Steen Jacobsen

Sammendrag.


 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger