Du er her

  • > TØIs forskningsleder Niels Buus Kristensen er oppnevnt til ekspertutvalg

TØIs forskningsleder Niels Buus Kristensen er oppnevnt til ekspertutvalg

Skal gi regjeringen anbefalinger om teknologi og framtidens transportinfrastruktur.

Regjeringen har satt ned et uavhengig ekspertutvalg som skal kartlegge og analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur.

Buus Kristensen er forskningsleder på TØI med ansvar for å utvikle nordisk samarbeid. Han har det siste året ledet et liknende ekspertutvalg for den danske transportministeren. Han er en kjent transportøkonom med fokus på samfunnsøkonomi, politisk analyse og miljøbelastning fra transport. Han har en PhD fra Københavns universitet.

Utvalget, som Buus Kristensen er en del av, skal komme med anbefalinger slik at regjeringen i neste Nasjonal transportplan (NTP) best mulig kan ta høyde for den teknologiske utviklingen og øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Arbeidet med utredninger frem mot neste NTP 2022-2033 er i gang. Det er betydelig usikkerhet knyttet til hvor raskt og hvor omfattende ny teknologi vil endre transportsektoren, og det uavhengige ekspertutvalget vil sammen med grunnlaget fra transportetatene sikre at regjeringen kan ta gode beslutninger på området.

Utvalgets sammensetning

Foruten Buus Kristensen sitter følgende personer i utvalget:

  • Administrerende direktør John-Mikal Størdal (FFI) (Oslo/Akershus), leder
  • Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv (SINTEF) (Trondheim)
  • Konserndirektør Toril Nag (Lyse) (Stavanger)
  • Administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen (Ruter) (Oslo/Akershus)
  • Associate Partner Mariam Kaynia (McKinsey & Company) (Oslo)
  • Forskningssjef Gro Holst Volden (Concept, NTNU) (Trondheim)

Utvalget er uavhengig og medlemmene representerer kun seg selv.

Les mer på regjeringen.no

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger