Du er her

  • > TØI vil dele kunnskap med gründere

TØI vil dele kunnskap med gründere

TØI er en av partnerne i Mobility Lab – et samarbeid mellom StartupLab og en rekke næringslivsaktører for å finne løsninger på miljø- og transportutfordringer.

MobilityLab er et prosjekt med målsetting å dyrke frem et gründermiljø som skal utvikle mobilitetsløsninger for fremtidens miljø- og transportutfordringer. MobilityLab vil være en arena for utveksling av og testing av ideer, erfaringer, kompetanse og nettverk.

TØI er en av partnere, sammen med Møller Gruppen, Posten, Circle K, NSB, Telenor, If forsikring og Oslo kommune. Statsråd Ketil Solvik-Olsen deltok på åpningen 21. juni i Forskningsparken.

Direktør Gunnar Lindberg fortalte i sin presentasjon under åpningen at TØI kan være en viktig ressurs for gründere. Vi sitter på kompetanse om hele sektoren – kunnskap som kan være viktig for å lykkes med en forretningside. Ikke minst sitter vi med kunnskap om situasjonen som gjør Norge unik i verdenssammenheng, som elektrifiseringen av bilparken.

Ta gjerne kontakt med oss! direktør Gunnar Lindberg eller kommunikasjonsleder Harald Aas.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger