Du er her

  • > TØI styrker kompetansen på viktige forskningsområder

TØI styrker kompetansen på viktige forskningsområder

Coronapandemien har ikke satt noen brems for satsning på forskning ved Transportøkonomisk institutt. Instituttet har fått mange profilerte nye forskere i 2021.

TØI styrker kompetansen på blant annet livsløpsanalyser, AI, skipsfart og atferdsanalyser.

- Vi er veldig fornøyde med å styrke laget med så mange dyktige forskere og rådgivere, og hever med dette kompetansen vår på flere fagområder som er viktige for fremtidens mobilitetssystem, sier adm. direktør Bjørne Grimsrud.

Linda Ellingsen er ansatt på avdeling for teknologi som forsker med hovedfokus på livsløpsanalyser innen batteri- og transportteknologi. Hun har blant annet ledet internasjonal studie på batterier og brenselceller med verdensledende forskere som nobelprisvinner Stan Whittingham.

Samme avdeling, men på fagområdet Intelligente transportsystemer, har de fått Simen Solbakken som kollega. Simen skal jobbe som Data Scientist med digitalisering og AI, i skjæringsfeltet mellom teknologi og samfunnsvitenskap og mellom forskning og IT-utvikling. Han har tung teknisk bakgrunn som utvikler og IT-konsulent, har gitt ut lærebok og undervist i statistikk ved Universitetet i Oslo.

Tredje forsterkning på Avdeling for teknologi er Howard Weir, som er lidenskapelig opptatt av transport og bærekraftig logistikk. Howard skal forske på effekten av ulike typer kjøretøy på fremtidens transport system.

Bildetekst: f.v. Ingunn Ellis, Jostein Tvedt, Howard Weir, Simen Solbakken og Bo Dong. Linda Ager-Wick Ellingsen og Kirsten Hegsvold var ikke tilstedet.

Ingunn Ellis er ansatt som seniorrådgiver på avdeling for sikkerhet og atferd og skal bidra med å styrke TØIs reisevaneforskning. Ingunn har lang erfaring fra statistikk- og analysearbeid, blant annet med å analysere virkemidler for å fremme bærekraftig mobilitet, med fokus på trafikantenes atferd. Ingunn kommer fra Urbanet Analyse/Asplan Viak.

Avdeling for økonomiske analyser styrker kompetansen på skipsfart med ansettelsen av forsker Jostein Tvedt. Jostein har en dr. oecon grad fra Norges Handelshøyskole, hvor han også en tid var førsteamanuensis i internasjonal økonomi og skipsfart. Han har mange års erfaring fra finans, sist fra Danske Bank, og kommer til TØI fra en kort periode ved Handelshøyskolen BI. Han vil i hovedsak arbeide med maritime problemstillinger.

Bo Dong blir Josteins kollega på Avdeling for økonomiske analyser, men skal jobbe med logistikk og godstransport. Bo har en Doktorgrad i logistikkanalyser og optimalisering ved NTNU, og har jobbet med ruteoptimalisering og som Data Scientist på Zoopit/Schibsted Distribusjon.

Kirsten Hegsvold er ansatt som forsker III og PhD-stipendiat i FME Include-prosjektet på Avdeling for mobilitet. Hun skal jobbe med sosialt inkluderende energiomstilling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger