Du er her

  • > TØI ønsker ny styreleder velkommen

TØI ønsker ny styreleder velkommen

Valgkomiteen har valgt Øyvind Fylling-Jensen som TØIs nye styreleder fra 1. juli 2023. 

TØIs nye styreleder takker valgkomiteen for tilliten og ser frem til å bli enda kjent med virksomheten. 
- Jeg gleder meg til å arbeide sammen med styret og administrerende direktør for å utvikle instituttet videre, sier Fylling-Jensen.

Øyvind Fylling-Jensen er avtroppende administrerende direktør hos matforskningsinsituttet Nofima hvor han har jobbet de siste 15 årene. Han er i tillegg styreleder hos Nord universitet.

- TØI er en solid og veldrevet kunnskapsleverandør i en sektor som står foran store muligheter, men også store utfordringer, fortsetter han. 

– En svært viktig oppgave blir derfor å fremme viktigheten av at beslutningstakerne har oppdatert og forskningsbasert kunnskap. Det er nødvendig for å gjøre de riktige valgene innen en stadig mer digitalisert sektor med høy innovasjonstakt, som må levere gode løsninger skal vi klimamålene, avslutter Fylling-Jensen.

I henhold til TØI sine vedtekter er det valgkomiteen som oppnevner styret for stiftelsen. Valgkomiteen består av tre medlemmer som er oppnevnt av henholdsvis Samferdselsdepartementet, Norges forskningsråd og Klima- og miljødepartementet. Utgangspunktet for årets arbeid var behov for fornyelse i styret, samt en bedre kjønnsbalanse.
Fylling-Jensen tar over etter Ole A. Hagen som har sittet som styreleder i fire år. Hagen er Næringspolitisk direktør NHO Logistikk og transport.

TØI får også to nye styremedlemmer, henholdsvis Marit Brantsegg, SVV og Gunnel Fottland, Enova SF. De erstatter Svein Bråthen, HiM og Susanne Krawack, Concitos

TØIs styre for perioden 1.7.2023-31.6.2025 blir følgende:

  • Styreleder: Øyvind Fylling-Jensen, Avtroppende adm.dir Nofima, Styreleder Nord universitet
  • Nestleder (gjenvalg) Ola H Strand, CEO Bluwrap

Øvrige styremedlemmer valgt av valgkomiteen: 

  • Tomas Svensson (gjenvalg), Generaldirektør VTI, Sverige
  • Grethe Skundberg (gjenvalg), CEO Link Capital 
  • Marit Brandtsegg (ny), direktør Myndighet og regelverk, Statens Vegvesen
  • Gunnel Fottland (ny), direktør for Strategi og kommunikasjon Enova SF

Ansatterepresentanter:

  • Forsker Petter Christiansen, TØI
  • Forsker Paal B. Wangsness, TØI

Tekst: Gina Scholz, kommunikasjonssjef

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger