Du er her

  • > TØI HR-sertifisert 

TØI HR-sertifisert 

TØI har nå, som det andre forskningsinstituttet i Norge, oppnådd statusen «HR Excellence in Research» av EU-kommisjonens ekspertpanel. 

Instituttet jobber kontinuerlig med å legge arbeidsforholdene til rette for god forskning, og nå er dette arbeidet anerkjent av EU. TØI er det andre instituttet i Norge som har signert og fått tildelt denne utmerkelsen. 

TØI har kartlagt og planlagt tiltak for å utvikle arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene (HR) i forhold til forskning. Tiltakene bygger på prinsippene i «European Charter & Code for Researchers», og prosessen følger EU-kommisjonens opplegg for HR-strategi for forskere.

For de ansatte betyr dette at TØI som arbeidsgiver forplikter seg til å jobbe for kontinuerlig forbedring av arbeidssituasjonen ved instituttet og legge til rette for gode, forutsigbare karrierer, gode rammer for forskning, og å legge til rette for mobilitet. HR skal være et av virkemidlene som bidrar til å styrke forskningskvaliteten, fremme forskernes karriere og gjøre våre forskningsmiljøer mer konkurransedyktig. For TØI som institutt er sertifiseringen viktig for å bli en enda mer attraktiv arbeidsgiver, også internasjonalt.

Sertifiseringen gir TØI rett til å benytte logoen «HR Excellence in Resarch» for promotering, rekruttering og forskning.

Les mer på våre engelske nettsider. 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger