Du er her

  • > TØI har blitt evaluert av Forskningsrådet

Evaluering av samfunnsvitenskapelig forskning i Norge

TØI har blitt evaluert av Forskningsrådet

Hovedkonklusjonen er – Very good!

Forskningsrådet har de siste to årene gjennomføre en evaluering av det samfunnsvitenskapelige fagområdet. Evalueringens hovedformål har vært å vurdere kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning og belyse hvordan forskningen formidles og tas i bruk.

34 institusjoner har blitt evaluert, 15 av dem er institutt. Premissene for evalueringen er vitenskapelig fag og den er oppdelt i 6 fagpaneler; geografi, økonomi, statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og økonomisk-administrativ forskning.

Hovedkonklusjonen for TØI er – Very good Research with a high degree of originality, and a scientific profile with a high degree of publications in high quality channels for scientific and scholarly publications. The unit has a high productivity. The researchers participate habitually at international scientific conferences. The research is decisively very relevant to the knowledge production in the field internationally.

The Institute of Transport Economics is a well-established and highly specialised research institute in a varied range of transport and related areas. The nature of most of TØI’s research areas is multifaceted and, as such, normally call for contributions from different disciplines. This feature is also clearly evident in the institute’s organisation. Overall, the structure of the institute and the composition of staff backgrounds and their place in the organisation appear well-suited to the nature of the institute’s research activities.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger