Du er her

  • > TØI er representert i det danske klimarådet

TØI er representert i det danske klimarådet

Niels Buus Kristensen er ansatt som forskningsleder på TØI. Han sitter også i det danske klimarådet og er nylig utnevt til å lede den danske ekpertgruppen for fremtidens trafikk.

Buus Kristensen er økonom med en PhD fra Københavns universitet. Han er en kjent transportøkonom med fokus på samfunnsøkonomi, politisk analyse og miljøbelastning fra transport.

Buus Kristensen er ansatt for å lede den nye faggruppen ‘Nordisk samarbeid’. Faggruppen er plassert i avdelingen for økonomi og logistikk. Han kommer til å jobbe fra Danmark og vil fungere som en kontakt og brobygger mellom TØI og Danmark.

Buus Kristensen har lang erfaring fra dansk og europeisk transportforsking, har vært direktør for DTU Transport og utviklingssjef i COWI. Han har hatt styreverv i ECTRI, deltatt i EU Horizon 2020 Transport Advisory Group og vært medlem av den danske klimakommissionen, Færdselsikkerhetskommisionen, Transportens Innovationsnetværk og Trængselkommisionen. Han er nylig utpekt til å lede en ekspertgruppe som skal komme med anbefalinger til danske myndigheter med tanke på fremtidens transport. 

Buus Kristensen er ansatt i en 20 prosent stilling frem til desember 2017. Han sitter også i TØI sitt styre.

Vi ønsker Niels velkommen til TØI!

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger