Du er her

  • > TØI åpner kontor i Trondheim

TØI åpner kontor i Trondheim

Med Trondheimskontoret skal TØI styrke allerede gode samarbeid og knytte tettere bånd til nye viktige aktører innen transport, klima og forskning.

Transportøkonomisk institutt holder til i Teknostallen i Trondheim fra 1. april.

- Når TØI nå etablerer seg utenfor Oslo er Trondheim et veldig naturlig sted for oss. I Trondheim er det mange viktige aktører innen transport, klima og forskning og vi har allerede mange gode samarbeidspartnere i byen som vi ønsker et enda tettere samarbeid med, sier administrerende direktør Bjørne Grimsrud.

Den 12. mars ble nyetableringen markert på Scandic Nidelven i Trondheim. Over 30 gjester fra sentrale virksomheter og samarbeidspartnere i Trondheim og omegn fikk servert faglige presentasjoner av TØIs forskningsområder, i tillegg til å få nye kontakter og gode diskusjoner på tvers av fagmiljøer.

- Mulighetene for å rekruttere nye gode forskere ligger også bak etableringen av kontoret, som i dag har to medarbeidere, forklarer Grimsrud.

Forskere som jobber på TØI får også muligheten til å jobbe fra Trondheim. 

TØI er 60 år i år. En stolt og vital jubilant som på ingen måte ser frem mot roligere år.

- Vi ser fremover og skal til enhver tid være det mest aktuelle forskningsmiljøet innen transportfeltet. Vi skal også tenke nytt og etablere oss på nye relevante fagområder, samtidig som vi styrker eksisterende kompetanse, avslutter Bjørne Grimsrud.

TØI er et oppdragsforskningsinstitutt med 110 ansatte, som har hovedkontor i Forskningsparken på Blindern i Oslo.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger