Du er her

  • > TØI ansetter forskningsleder for Automatisering og digitalisering

TØI ansetter forskningsleder for Automatisering og digitalisering

Alexander Eriksson (f. 1991) kommer fra VTI i Sverige til TØI.

Foto: VTI

Alexander er svensk, kommer fra en stilling som forsker ved VTI og har en PhD i ‘Human Factors Engineering’ fra Universitetet i Southampton.

Han er ansatt som forskningsleder for den nyopprettede forskningsgruppen Automatisering og digitalisering i avdeling for Teknologi og innovasjon.

Alexander har omfattende kunnskap om menneskers reaksjon og forhold til teknologi generelt og til automatisering i samferdselssektoren spesielt. Alexander har deltatt i en rekke EU-finansierte forskningsprosjekter om autonom førerteknologi og avanserte førerstøttesystemer.

Alexander er i tillegg ansatt som leder for simulatorprosjekter ved SAFER, Chalmers tekniska høgskole og har omfattende kunnskap om simulatorer som verktøy i arbeidet for å bedre trafikksikkerheten.

Videre er Alexander forfatter av en rekke vitenskapelige artikler og bøker, blant annet boken ‘Driver Reactions to Automated Vehicles: A practical guide for design and evaluation’ som er skrevet sammen med professor Neville Stanton. Han har et bredt internasjonalt nettverk og hans forskning er omtalt i en rekke internasjonale medier.

TØI har vokst kraftig de siste par årene med mange nyansettelser (og få som slutter!). Vi har i dag 106 ansatte.  

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger