Du er her

  • > Togstans til fire millioner kroner per time

Togstans til fire millioner kroner per time

Mandag 7. januar var det togstans i Oslo-området med omkring 10.000 berørte reisende. TØI har fått en rekke spørsmål fra media om hvor mye forsinkelsene og problemene med signalanlegget kostet samfunnet. Et svært grovt anslag er ca 4 millioner kroner pr time, men regnestykket har svært mange usikkerhetsmomenter.

Skal man gjøre slike regnestykker, er det viktig med sikre opplysninger om hvor mange som er berørt, hvem de er og hvor lenge de er blitt forsinket. Men selv med disse opplysningene, er det vanskelig å lage sikre beregninger.

Det enkle regnestykket som ble presentert i media, var basert på opplysninger fra NSB om at anslagsvis 10 000 personer ble forsinket denne morgenen. Bruttonasjonalproduktet for Norge eksklusive oljesektoren fordelt på antall arbeidstimer i Fastlands-Norge gir en gjennomsnittlig verdi på ca 400 kroner pr arbeidstime.

– Dette er gjennomsnittlig verdiskapning per timeverk i Fastlands-Norge. 10.000 personer som blir forsinket en time koster da fire millioner kroner, sier instituttsjef Lasse Fridstrøm.

Dette forutsetter at alle var på vei til jobb, og at arbeidsgiveren går glipp av den verdiskaping som ville ha skjedd uten forsinkelsen. Går forsinkelsen i stedte ut over fritiden til folk, er det relevant å sette en mye lavere timepris.

Men Fridstrøm legger til at summen sannsynligvis er et forsiktig anslag, fordi en uforutsett forsinkelse av denne typen kan få konsekvenser for langt flere enn den personen som er forsinket. For eksempel kan fire personer bli sittende uvirksomme i et møte hvis femtemann ikke når fram i tide på grunn av forsinket tog.

– Vi vet for lite om hvem som tar kostnadene når forsinkelser oppstår, og hvor store kostnadene egentlig er, enten forsinkelsene skjer på jernbanen, i luften eller på vegen. Dette er kunnskap samferdselsmyndighetene kunne ha god bruk for i planleggingssammenheng, sier Fridstrøm.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger