Du er her

  • > Styret for TØI fortsetter en ny periode

Styret for TØI fortsetter en ny periode

Valgkomiteen har bestemt at TØIs nåværende styre med Ole A Hagen som styreleder oppnevnes for en ny periode fram til 31.06.2023. 

Ole A Hagen sier han ser fram til en ny periode som styreleder for TØI. Foto: TØI

I henhold til TØI sine vedtekter er det valgkomiteen som oppnevner styret for stiftelsen. Valgkomiteen består av tre medlemmer som er oppnevnt av henholdsvis Samferdselsdepartementet, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Valgkomiteens vurdering er at dagens styre har en tilfredsstillende kompetanseprofil og ser det som hensiktsmessig at styret forlenges for en ny periode for å gjennomføre den strategiske utviklingsprosessen styret ikke har hatt anledning til i 2019 og 2020. Dette på grunn av rekruttering av ny administrerende direktør, pandemisituasjonen og sen oppstart. 

Komiteen ser det som spesielt viktig at administrerende direktør har et støttende, kompetent og engasjert styre i videre drift av TØI. Valgkomiteen oppfatter at det i dagens styre er sammenfallende oppfatning av TØIs fremtidige utviklingsbehov.

Styreleder Ole A Hagen sier han ser fram til en ny periode. 
-    Mye av forrige periode har vært preget av pandemien og arbeidet med å ansette ny administrerende direktør. Jeg ser nå fram til å arbeide sammen med styret og administrerende direktør for å utvikle instituttet videre. Behovet for økt kunnskap, forskning og innovasjon har aldri vært større enn nå. Vi står inne i en storslått utbygging av samferdsels-Norge, samtidig som digitalisering av transportsektoren, mobilitet i byer og det grønne skiftet byr på spennende muligheter for TØI, sier Hagen og takker samtidig valgkomiteen for tilliten. 

Styresammensetningen for TØI for perioden 1.7.2021-31.6.2023 blir følgende:
Styreleder Ole A Hagen, Næringspolitisk direktør NHO Logistikk og transport
Nestleder Ola H Strand, CEO Bluwrap
Øvrige styremedlemmer valgt av valgkomiteen: 
Svein Bråthen, Professor Høgskolen i Molde
Tomas Svensson, Generaldirektør VTI, Sverige
Grethe Skundberg, Kommunikasjonssjef Columbus 
Susanne Krawack, Mobility planner, seniorkonsulent, Concitos, Danmark

I tillegg kommer to representanter for de ansatte som velges av de ansatte. 
 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger