Du er her

  • > Sterk vekst i flytrafikken

Sterk vekst i flytrafikken

I perioden 2003-2007 har flytrafikken innenlands vokst med 24 prosent. Utenlandsreisene har vokst med hele 56 prosent.

I de siste årene har det vært en sterk vekst i flytrafikken i Norge, både innenlands og ikke minst mellom Norge og utlandet. Det ble i 2007 foretatt 12,75 millioner enkeltreiser med fly innenlands og 14,8 millioner enkeltreiser mellom Norge og utlandet. Dette betyr en vekst på 24 prosent for innenlandske reiser og hele 56 prosent for utenlandsreisene i perioden 2003-2007.

Grunnlaget for denne utviklingen har særlig vært økt konkurranse mellom selskapene. Dette har blant annet ført til lavere priser og endret prisstruktur. En rekke nye direkteruter til og fra utlandet er etablert, og stabil økonomisk vekst både i Norge og i Europa har bidratt.

Innenlands er SAS fortsatt klart den største operatøren og har 61 prosent av markedet.  Norwegian har 24 prosent og Widerøe har 13 prosent. På enkelte hovedstrekninger der det er konkurranse, har imidlertid Norwegian en betydelig høyere markedsandel.

Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim er de to største relasjonene, med mer enn 1,6 millioner reisende hver, og her har Norwegian en markedsandel på 44 prosent.

56 prosent av trafikken innenlands er forretningstrafikk. Dette er en økning fra 52 prosent i 2003.

Også på utenlandsrutene er SAS størst. De har 34 prosent av de reisende, mens Norwegian har hatt sterkest vekst de seneste fire år og har nå 20 prosent av trafikken.

Det er ferie- og fritidstrafikken som har økt mest i disse årene, og 59 prosent av de reisende oppgir nå at hovedformålet med reisen til og fra utlandet er ferie/fritid eller besøk hos slekt og venner.
 

Rapport: Reisevaner på fly 2007.  TØI-rapport 974/2008. Av Jon Martin Denstadli, Mattias Gripsrud og Arne Rideng.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger