Du er her

  • > Stadig flere utlendinger besøker Norge

Stadig flere utlendinger besøker Norge

Antallet utenlandske overnattingsgjester på tjenestereise gikk opp med tre prosent, og antall overnattingsgjester på feriereise gikk opp med fire prosent fra 2010 til 2011. Dette vier tall fra Gjesteundersøkelsen som kartlegger utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge.

I 2011 kom det ca 5,0 millioner overnattingsgjester og 1,3 millioner dagsbesøkende til Norge. I tillegg kom 457 000 cruisepassasjerer til Norge, som er mer enn noen gang.

Overnattingsgjestene tilbrakte 32,6 millioner gjestedøgn i Norge i 2011, som er fire prosent mer enn i 2010. Tyskland, Sverige og Danmark er de tre viktigste landene for norsk reiselivsnæring målt i antall gjestedøgn.

Antallet tyske overnattingsgjester gikk ned med to prosent, og danske ned med én prosent. For de fleste andre landene var det likevel en oppgang i 2011, slik at både antall ankomster og gjestedøgn økte med fire prosent for alle land samlet.

En drøy firedel av overnattingene skjer hos slekt eller venner og nesten en like stor andel på hotell, pensjonat og lignende. Camping og overnatting på hytte er ellers mest vanlig.

Les mer:
Gjesteundersøkelsen 2011. Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge. TØI rapport 1166/2011. Forfattere: Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger