Du er her

  • > Silvia Olsen medlem av nytt ekspertutvalg

Inntektssystemet for fylkeskommunene:

Silvia Olsen medlem av nytt ekspertutvalg

Avdelingsleder og forsker ved TØI, Silvia Johanne Olsen, er oppnevnt som medlem i ekspertutvalget som skal gå gjennom inntektssystemet for fylkeskommunene. 

Silvia Johanne Olsen er avdelingsleder ved TØI.

Fylkeskommunen har ansvar for viktige tjenester for folk og lokalsamfunn, som videregående opplæring, fylkesveier, kollektivtransport og tannhelse. Tjenestene blir finansiert med fylkeskommunenes frie inntekter, som fordeles gjennom inntektssystemet.

Bakgrunnen for at ekspertutvalget nedsettes, er at inntektssystemet må revideres når noen av fylkeskommunene deles, ifølge kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Ved en videreføring av dagens system kan delingene i seg selv gi utilsiktede endringer i inntektsfordelingen mellom fylkeskommunene. I Hurdalsplattformen ble det derfor varslet at man ville nedsette et slikt utvalg. 

Ekspertutvalget skal ledes av Trond Erik Lunder, seniorforsker ved Telemarksforsking. Utvalget skal gjøre en helhetlig vurdering av inntektssystemet for fylkeskommunene, og levere en rapport med forslag til endringer innen 1. desember 2022.

Utvalget består av til sammen fire forskere og fire medlemmer fra fylkeskommunene. Alle medlemmer deltar i kraft av sin fagkompetanse, og ikke som representanter for organisasjonen de tilhører. I mandatet er det presisert at alle fylkeskommuner skal involveres underveis i arbeidet.

Utvalgsmedlemmer
•    Trond Erik Lunder, seniorforsker, Telemarksforsking (Midt-Telemark)
•    Ole Henning Nyhus, seniorforsker, Senter for økonomisk forskning / NTNU Samfunnsforskning (Trondheim)
•    Silvia Johanne Olsen, avdelingsleder, Transportøkonomisk institutt (Oslo)
•    Knut Moum, pensjonist (Oslo)
•    Gunn Randi Seime, assisterende fylkeskommunedirektør, Møre og Romsdal fylkeskommune (Vestnes)
•    Grethe Hjelle, økonomidirektør, Viken fylkeskommune (Rælingen)
•    Sveinung Salater, seksjonsleder økonomi, Trøndelag fylkeskommune (Trondheim)
•    Ole Stian Søyseth, økonomisjef Finnmark, Troms og Finnmark fylkeskommune (Vadsø)

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger