Du er her

  • > Sigurd Larsen ny styreleder for Transportøkonomisk institutt

Sigurd Larsen ny styreleder for Transportøkonomisk institutt

Sigurd Larsen fra Tromsø er valgt til ny styreleder for Transportøkonomisk institutt (TØI). Larsen har vært medlem av styret siden 2007 og overtar ledervervet etter direktør Olav Gunleiksrud.
 

Sigurd Larsen

Larsen som opprinnelig er fra Havøysund i Finnmark, har en omfattende styreerfaring fra en rekke foretak både regionalt og nasjonalt, bl.a. sjømatforetakene Norway Pelagic ASA, Norway Prawns AS og Nordic Group AS. Larsen har pr. i dag styreengasjementer i bl.a. Coop Nord SA, samt at han tidligere også har vært styreleder i transportbedriften Bjørnflatens Frysetransport AS i Tromsø.

Transportøkonomisk institutt er et nasjonalt senter for samferdselsforskning lokalisert i Forskningsparken ved Blindern i Oslo. Instituttet har et flerfaglig miljø med rundt 70 forskere og inngår som ett av åtte forskningsmiljøer i CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn. Omsetningen i 2009 var 92 millioner kroner.

Instituttets viktigste oppdragsgivere er Norges forskningsråd, offentlig forvaltning, lokale myndigheter og næringslivet. En betydelig del av forskningen er også knyttet til internasjonale prosjekter, ikke minst gjennom EUs rammeprogram for forskning.

Styret for Transportøkonomisk institutt 2010:
Seniorpartner Sigurd Larsen, Tromsø Consulting Group AS (leder)
Etatsdirektør Anita Skauge, Jernbaneverket (nestleder)
Forsker Tora Skodvin, CICERO Senter for klimaforskning
Avdelningschef Pontus Matstoms, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
Prorektor Harald M. Hjelle, Høgskolen i Molde
Logistikk- og innkjøpsdirektør Jan Audun Larsen, Lerum Fabrikker AS

Ansattes representanter:
Forsker Aslak Fyhri, Transportøkonomisk institutt
Forsker Knut Sandberg Eriksen, Transportøkonomisk institutt

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger