Du er her

  • > Sigurd Larsen fortsetter som styreleder ved TØI

Sigurd Larsen fortsetter som styreleder ved TØI

Sigurd Larsen fra Tromsø fortsetter som styreleder for Transportøkonomisk institutt (TØI). Larsen har vært medlem av styret siden 2007 og styreleder siden 2010.

Styreleder Sigurd Larsen

Styret for Transportøkonomisk institutt 2013 har følgende sammensetning:

Seniorpartner Sigurd Larsen, Tromsø Consulting Group (leder)
Førsteamanuensis Harald M. Hjelle, Høgskolen i Molde (nestleder)
Kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke, Bergen kommune
Avdelningschef Pontus Matstoms, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
Professor Jane Summerton, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo
Direktør Jan Audun Larsen, Lerum Fabrikker AS
Forsker Knut Sandberg Eriksen, Transportøkonomisk institutt
Forsker Tom Erik Julsrud, Transportøkonomisk institutt 

Kontaktopplysninger

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger