Du er her

  • > Seks store forskningsoppdrag til TØI

Seks store forskningsoppdrag til TØI

TØI er tildelt seks store forskningsprosjekter fra Norges forskningsråd innen området Samarbeidsprosjekter for samfunnsutfordringer og næringsutvikling samt Forskerprosjekter.

Totalt mottok Forskningsrådet 219 søknader til dette feltet Samarbeidsprosjekter for samfunnsutfordringer og næringsutvikling innen søknadsfristen 10. april i år. Programmene Klimaforsk og Tranport2025 ligger inne i denne pakken.

Totalt 505 millioner kroner er fordelt til 52 prosjekter. TØI er blitt tildelt fem av disse prosjektene.

Disse er:

  • PATHWAYS: Towards reduced climate footprints in everyday and long-distance leisure mobilities
  • CARNUDGE: The impact of parking policies and nudging on carsharing
  • WALKMORE: Making people walk more in small Norwegian cities
  • Planning, knowledge and collaboration for developing vibrant and attractive city centres
  • Finding a CRItical SPeed function ahead of a road section for vehicles in motion

I denne tildelingen er det bevilget midler til å utvikle ny kunnskap og bygge kompetanse og kompetansemiljøer som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Søknadene har blitt vurdert av fageksperter, og prioriteringer og tildelinger er gjort av Forskningsrådets porteføljestyrer.

I tilllegg er TØI tildelt forskserprosjetket Transport, inequality and political opposition (TRIPOP) innen programmet Velferd, kultur og samfunn

Her kan du se Forskningsrådets oversikt over alle prosjektene som er innvilget penger innen dette feltet. 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger