Du er her

  • > Samarbeidsavtale mellom TØI og Epigram

Samarbeidsavtale mellom TØI og Epigram

TØI har inngått en samarbeidsavtale med startupselskapet Epigram.

Direktør Gunnar Lindberg ved TØI og daglig leder Olav Djupvik i Epigram signerer samarbeidsavtalen. Bak fra venstre, forsker Christian Weber, forsker Aslak Fyhri og avdelingsleder Jardar Andersen som ser fram til hvilke resultater som kan komme ut av samarbeidet. Foto: Flemming Dahl, Samferdsel.

Epigram holder til i Forskningsparken, har 12 ansatte og spesialiserer seg på bruk av kunstig intelligens i billed- og videoanalyser.

Selskapet har blant annet utviklet en løsning for Norsk institutt for naturforskning som gjenkjenner ulike dyr som passerer viltkameraene som er utplassert.

TØI har de siste årene utviklet høy kompetanse når det gjelder videoanalyser av trafikk for å undersøke atferdsmønstre og risikoatferd. Instituttet har blant annet montert kameraer på selvkjørende busser for å studere interaksjonen mellom kjøretøyene og øvrig trafikk, blant annet myke trafikanter.

- Samarbeidet med Epigram er interessant blant annet for å se på hvordan disse analysene kan automatiseres ved hjelp av kunstig intelligens og billedgjenkjenning, sier direktør Gunnar Lindberg ved TØI.

Ny teknologi er viktig for utvikling av samferdselssektoren.

- Som et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt er vår rolle er ikke å utvikle ny teknologi, men å studere hvordan teknologien kan tas i bruk. Ny teknologi er også viktig for å utvikle nye forskningsmetoder, som nettopp videoanalyser og kunstig intelligens. Da trenger vi samarbeidspartnere på teknologiområdet som Epigram, sier direktør Gunnar Lindberg.

Daglig leder i Epigram, Olav Djupvik ser fram til et tettere samarbeid med TØI.

- Det skjer så mye innenfor feltet kunstig intelligens at det er umulig for forskningsinstitutter som ikke har dette som sitt hovedfokus å henge med i utviklingen. Vi har tro på at vi gjennom samarbeid med TØI og andre institutter kan være med å utvikle løsninger som kan effektivisere forskningen på de respektive områdene, sider Djupvik.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger