Du er her

  • > Rovdefjordbrua et lønnsomt prosjekt

Rovdefjordbrua et lønnsomt prosjekt

Rovdefjordbrua i Møre og Romsdal er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt iføge beregninger utført ved TØI.

Illustrasjon: Kystveien Ålesund - Bergen/ Nytrykk.no

Brua vil gi en fast forbindelse over Rovdefjorden og erstatter to fergesamband. Den er tenkt ferdig i 2021 og vil være en del av Kystvegen mellom Bergen og Ålesund.

Analysen TØI har foretatt, viser at Rovdefjordbrua er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt selv uten at Hafast (fastlandssambandet mellom Hareid og Ålesund) etableres. Men det er en forutsetning i analysen at Sande Fastlandssamband er etablert før Rovdefjordbrua åpnes for trafikk. 

Rapport:
Nyttekostnadsanalyse for Rovdefjordbrua. TØI rapport 1236/2012. Forfatter: Viggo Jean-Hansen

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger