Du er her

  • > Rekordstort samferdselsbudsjett, men mindre penger til transportforskning

Rekordstort samferdselsbudsjett, men mindre penger til transportforskning

Samferdselsbudsjettet for 2014 øker med hele 16 prosent til 45,2 milliarder kroner. Samtidig skjærer man ned på midlene som skal gå til kunnskapsoppbygging innen sektoren. Midlene til transportforskning som kanaliseres gjennom Norges forskningsråd kuttes med 10,7 prosent til 65,9 millioner kroner.

- Når aktiviteten økes i så stor grad er det alltid en utfordring å bruke pengene rett. Man skulle dermed ha forventet at midlene til grunnleggende kunnskapsoppbygging prosentvis snarere skulle økt mer enn totalbudsjettet, og ikke bli kuttet ned, sier direktør Gunnar Lindberg ved Transportøkonomisk institutt.

Kuttene viderefører bare en trend fra den rødgrønne regjerningen de senere årene. Mens det framlagte samferdselsbudsjettet for 2014 har økt med over 60 prosent i forhold til 2010, har midlene til transportforskning sunket med omkring 40 prosent i samme periode.

Lindberg håper den nye regjeringen i større grad ser behovet for grunnleggende kunnskapsoppbygging enn den avtroppende regjeringen, og at de viser det med å snu trenden allerede i budsjettet for 2014.

Norges forskningsråd arbeider med å etablere et stort transportforskningsprogram. Men dette kommer ikke i gang før i 2015. Lindberg sier det uansett er viktig med en bred prosess for å etablere og finansiere dette programmet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger