Du er her

  • > Reisevaner i Oslo og Akershus

Reisevaner i Oslo og Akershus

Folk bosatt i indre Oslo har best tilgang på kollektivtransport og dårligst tilgang på bil. De reiser kortest, og de går, sykler og reiser mer kollektivt enn alle andre, viser en ny rapport om reisevaner i Oslo og Akershus.

Det er store variasjoner i reisevaner og tilgang på transportressurser i Oslo og Akershus.  Bosatte i indre Oslo reiser kortest, og de går, sykler og reiser mer kollektivt enn alle andre.

I løpet av en gjennomsnittsdag reiser folk i Oslo og Akershus omkring 34 kilometer.  På denne reiseaktiviteten bruker de en time og ett kvarter. Undersøkelsen viser at uansett hvor langt man reiser om dagen, så bruker man omlag like lang tid.

Reiseomfanget i Oslo og Akerhus er omtrent som landsgjennomsnittet, men det er store interne forskjeller. Folk bosatt på Romerike  tilbakelegger omkring 42 kilometer på en dag, mens de som bor i indre Oslo reiser til sammenlikning bare 23 kilometer.

Les mer detaljer her: Reisevaner i Oslo og Akershus.  TØI rapport 910/2007 (PROSAM rapport 152). Av Liva Vågane og Mattias Gripsrud.


      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger