Du er her

  • > Reiselivet omsetter for 3,3 milliarder kroner i Møre og Romsdal

Reiselivet omsetter for 3,3 milliarder kroner i Møre og Romsdal

Reiseliv står for 3,3 milliarder kroner i omsetning Møre og Romsdal, og 4,5 milliarder kroner i omsetningsverdi inklusive direkte og indirekte virkninger. Det viser en ny rapport fra TØI som er laget på oppdrag fra Møre og Romsdal Reiseliv.

Til sammen er i alt ca 5 750 personer sysselsatt direkte eller indirekte som følge av turistenes forbruk i Møre og Romsdal. Dette utgjør litt over fem prosent av alle sysselsatte.

Ålesund og Sunnmøre er den største reiselivsregionen med 1,4 milliarder kroner i samlede virkninger og 2 300 sysselsatte som følge av turismeaktivitet.

Antallet kommersielle, eller såkalte varme senger, er beregnet til 16 900 i Møre og Romsdal, herav 6 900 hotellsenger. Det er beregnet et antall turistovernattinger på ca 4,9 millioner i fylket i 2011, hvorav ca 3,8 millioner var norske og 1,1 millioner var utenlandske overnattinger.

Samlet forbruk som kan tilskrives overnattende-, gjennomreisende-, dagsbesøkende- og cruiseturister er beregnet til ca 3,3 milliarder kroner inkludert merverdiavgift. Det er i tillegg betydelige økonomiske verdier forbundet med eksisterende fritidsboliger og nybygging av fritidsboliger i fylket, som samlet utgjør ca 520 millioner kroner.

Cruiseskiptrafikken genererte  nær 200 millioner kroner i omsetning i Møre og Romsdal i 2011. 

 
 Rapport:
Økonomiske virkninger av reiseliv i Møre og Romsdal i 2011.  TØI rapport 1220/2012 Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger