Du er her

  • > Regler for virksomhets-overdragelse dårlig egnet for luftfarten

Regler for virksomhets-overdragelse dårlig egnet for luftfarten

Innen kollektivtrafikken vurderer man nye regler for virksomhetsoverdragelse som gir de ansatte rett til å følge med over i et nytt selskap som eventuelt vinner et ruteanbud. Slike regler er ikke like egnet innen flymarkedet, konkluderer Transportøkonomisk institutt i en ny rapport.

Reglene som vurderes innført innen kollektivtrafikken lages for å skjerme de ansatte. TØI har vurdert om det er hensiktsmessig å innføre et tilsvarende regelverk innen luftfarten hvis et konkurrerende flyselskap vinner et anbud på for eksempel kortbanenettet.

Konklusjonen er at dette er lite hensiktsmessig og kan bli svært kostbart. Flysektoren skiller seg fra bussektoren på mange vesentlige punkter. Hos flyselskapene er det blant annet vanlig med tariffavtaler på bedriftsnivå, noe som gir større forskjeller. Ulike flytyper har forskjellige sertifiseringskrav som gjør at personell fra et selskap heller ikke automatisk kan gå inn i produksjonen av flytjenester i et annet. Opplæringskostnadene er relativt høye. I et slikt kommersielt marked er det usikkert hvilke ansatte som kan overføres. Arbeidsplassene er dessuten ikke stedbundne på samme måte som i den øvrige kollektivtransporten.
Disse forholdene betyr at det vil være mindre hensiktsmessig og atskillig dyrere å innføre slike regler for virksomhetsoverdragelse innen luftfart enn i for eksempel bussbransjen, både for operatører, oppdragsgiver og til dels også ansatte.

Offentlig kjøp av flytransport. Virkninger av å innføre reglene om virksomhetsoverdragelse. TØI-rapport 916/2007 
Av Oddgeir Osland og Merethe Dottterud Leiren
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger