Du er her

  • > Reduserte logistikkkostnader

Reduserte logistikkkostnader

Logistikkostnadene som andel av BNP har hatt en klart fallene tendens de senere årene. Hvordan bildet blir framover er mer uklart.


Resultater fra ulike spørreundersøkelser om logistikkostnader er sprikende. Hovedtyngden av spørreundersøkelsene finner at logistikkostnaden utgjør mellom 10 og 15 % av omsetningen til virksomhetene.

Også i undersøkelsene basert på offentlig statistikk er det store variasjoner mht hvilke komponenter som inngår i logistikkostnaden og hvor stor andel av BNP kostnaden utgjør.

Generelt kan man likevel si at logistikkostnadene som andel av BNP har hatt en klart fallene tendens de senere årene. Hvordan bildet på på kort sikt er mer uklart.

Rapport: En gjennomgang av ulike studier som forsøker å kvantifisere logistikkostnader. TØI rapport 969/2008. Av Wiljar Hansen og Inger Beate Hovi

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger