Du er her

  • > Pris for beste "paper"

Pris for beste "paper"

Forsker Aud Tennøy ved TØI er tildelt prisen for beste "paper" under European Transport Conference 2008 i Nederland.

Hun fikk prisen innenfor fagfeltet Bærekraftig arealbruk/ Bærekraftige transportløsninger.

Paperet har tittelen: How and why are planners making plans, resulting in growth in urban road transport volumes?

Juryen trakk ved overrekkelsen fram at bidraget er nytenkende og integrerer både transport- og planleggingsdisiplinene.

Tennøy beskriver i bidraget en tilsynelatende motstand blant transportplanleggere når det gjelder å arbeide for løsninger som reduserer veksten i biltrafikken, selv om de er enige i at det ville gi mange positive effekter. Hun påpeker også at publikum ofte ligger foran politikerne når det gjelder villighet til å godta miljøvennlige løsninger.

Tennøy arbeider for tiden med en doktorgrad om temaet og er også tilknyttet Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås.

Prisen består av diplom og 300 Euro.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger