Du er her

  • > Potensial for økt bildeling i Osloområdet

Potensial for økt bildeling i Osloområdet

Organisert bildeling gjennom såkalte bilkollektiv har positive miljøeffekter selv om folk velger dette først og fremst av praktiske og økonomiske grunner. De som er medlem av Bilkollektivet er veldig fornøyd med ordningen. Rapporten konkluderer med at bildeling har et potensial for å øke i omfang.

Bilkollektivet ble etablert i Oslo i 1995 og har siden utvidet til flere andre byer (Arkivbilde fra 1998, Foto: Harald Aas).

Bilkollektivet er Norges største bildeleordning med over 2000 medlemmer. De fleste medlemmene er i Oslo-området, men bilkollektivet er også etablert i flere andre byer.

Rapporten konkluderer med at det et lovende potensial for storskala bildeling i hovedstaden, kanskje først og fremst blant personer som mangler parkeringsplass for egen bil og har et godt kollektivtilbud.

Erfaringer både fra Norge og fra andre land viser at bildeling fører til at det blir færre biler på veiene fordi medlemmene kvitter seg med bil, bruker bil sjeldnere og/eller utsetter bilkjøp.

Det typiske medlemmet er i 30-40 årsalderen, har god utdanning, god økonomi og har, som nevnt, god tilgang til kollektivtransport. De er meget positive til ordningen, noe som taler for at det bør være et potensial for økt utbredelse av bildeling i hovedstadsområdet.

Miljømessig kan bildeling bidra til både færre biler på veiene og redusert antall kilometer kjørt med bil, noe som naturligvis vil ha en positiv effekt på CO2-utslipp. Man har funnet en reduksjon i årlig kjørelengde på 28-45 prosent og at bilholdet blir en tiendedel av hva det kunne vært hvis alle medlemmene hadde kjøpt en egen bil.

Studien er finansiert av Forskningsrådets Regionale Forskningsfond Hovedstaden og er gjennomført i samarbeid med Statens Vegvesen og Bilkollektivet i Oslo.

Rapport:
Bildeling i hovedstadsområdet. TØI rapport 1156/2011. Forfattere: May Hald, Petter Christiansen, Vibeke Nenseth
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger