Du er her

  • > Parkeringsrestriksjoner får folk til å velge andre transportmidler

Tiltakskatalogen - tiltak.no

Parkeringsrestriksjoner får folk til å velge andre transportmidler

Dyr eller mangelfull parkering er et av de mest effektive virkemidlene for å få folk til å bruke mindre privatbil.

Kostbar parkering får folk til å velge andre transportformer, men usikkerhet om det over hodet er parkering tilgjengelig, har størst avvisningseffekt.

Tiltakskatalog for transport og miljø (tiltak.no) har nå sammenfattet eksisterende kunnskap om hvordan parkeringstilbudet påvirker folks reisevaner.

Om det ikke finnes parkeringsplass, så er det heller ikke mulig å bruke bil. Men de fleste steder er det faktisk mulig å parkere, det er mer et spørsmål om hvor dyrt det er, eller hvor langt fra bestemmelsesstedet som parkeringsplassen ligger.

Forskningen viser at det er mer enn fire ganger så sannsynlig at folk bruker bil til jobben dersom det er lett å finne gratis parkering, sammenliknet med om det er begrenset med parkering i nærområdet. Mangel på parkeringsmuligheter, og følgelig usikkerhet om man kommer til å finne en plass, ansees som en større ulempe enn om man må betaler for parkeringen.

Tiden man leter etter parkeringsplass oppleves som 4-5 ganger mer belastende enn selve reisetiden. Og gangtiden fra parkeringsplassen til reisemålet oppleves som mer enn dobbelt så belastende sammenliknet med den vanlige reisetiden.  

Sannsynligheten for ikke å bruke bil, er størst om det er vanskelige parkeringsmuligheter både ved boligen og ved reisemålet. Og dersom det er et godt kollektivtilbud i tillegg, slik som i større byer, er det enda mindre fristende å bruke bil.

Betydningen av parkering vises også i en studie av ansattes reisevaner til arbeid før og etter at Gjensidige flyttet fra Lysaker med god kollektivdekning til Bjørvika med et redusert og dyrere parkeringstilbud, men et sentralt kollektivtilbud. Før flytting var det 51 % som ankom arbeidsplassen med bil, og etter flyttingen var det 10 %.  

Les mer om hvordan parkering påvirker reisevanene i Tiltakskatalogen for transport og miljø: tiltak.no. Nettstedet er nå oppgradert med ny funksjonalitet og mange reviderte artikler. Nettstedet oppsummerer kunnskap om effekten av ulike tiltak for å bedre miljøet i byer og tettsteder som er trafikkbelastet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger