Du er her

  • > Økte drivstoffavgifter - hvordan påvirker det bilbruken vår?

Økte drivstoffavgifter - hvordan påvirker det bilbruken vår?

Regjeringen vil øke dieselavgiften med 35 øre og bensinavgiftene med 15 øre. Dette har skapt politisk rabalder. Men hvordan påvirker egentlig drivstoffavgiftene bilbruken vår? Les om dette på Tiltakskatalog.no

Tiltakskatalog.no er et nettsted for oppsummering av kunnskap om transport, miljø og klima. Redaktør er Transportøkonomisk institutt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger