Du er her

  • > Også norske diesel personbiler slipper ut mer NOx enn typegodkjenningen tilsier

Også norske diesel personbiler slipper ut mer NOx enn typegodkjenningen tilsier

Volkswagen er tatt i å jukse med utslippene fra sine dieselbiler i USA.  Også i Norge viser det seg at dieseldrevne personbiler  har mye større utslipp i virkelig trafikk enn det som typegodkjenningen indikerer.

Gjennom flere år har TØI sammen med VTT i Finland testet dieselkjøretøy på oppdrag fra Statens vegvesen og dokumentert at utslippene fra diesel personbiler i virkelig trafikk er mye høyere enn det typegodkjenningen indikerer.

TØI har siden 2011, sammen med forskningsinstituttet VTT i Finland, utført avgassmålinger i forskningsprogrammet EMIROAD på oppdrag fra Statens vegvesen.

De amerikanske miljømyndighetene EPA har avslørt at dieselbiler fra Volkswagen er utstyrt med programvare som skjuler de reelle utslippstallene av helseskadelige stoffer når bilene blir testet. Wolkswagen i USA er anklaget for å ha installert et lite program i bilene som gjenkjenner testprogrammene for typegodkjenning og automatisk justerer ned utslippene når bilene blir testet. Ute på vegen bytter motoren modus og det amerikanske miljødirektoratet mener bilene slipper ut inntil 40 ganger mer NOx enn det tillatte nivået.

Volkswagen innrømmer nå at programvaren er installert i bilene, og konserndirektøren sier det er satt i gang en ekstern gransking av saken. Dette er blitt toppoverskrifter i det amerikanske nyhetsbildet.
Se oppslag i USA Today her.

De amerikanske miljømyndighetene ble oppmerksomme på utslippsjukset etter at senter for alternative drivstoff, motorer og utslipp ved Vest Virginia University (WVU) fant betydelig høyere utslipp for en Jetta og en Passat i virkelig trafikk enn det typegodkjenningen tilsa. Etter ytterligere undersøkelser og kontakt med Volkswagen ble juksingen avslørt.

Juksingen dreier seg om 482 000 dieselbiler av både merket Volkswagen og Audi som eies av VW-konsernet. Modellene som det er jukset med er Jetta, Beetle, Audi A3, Golf og Passat.

Ifølge miljødirektoratet EPA risikerer Volkswagen en bot på 18 milliarder dollar og aksjekursen sank med omkring 20 prosent kort tid etter at skandalen ble kjent.

Les brevet fra EPA her.

Forsker Rolf Hagman ved TØI har siden 2011 ledet den norske forskningen på utslipp fra kjøretøy. Den videre forskningen blir nå koordinert innenfor Statens Vegvesens sitt program EMIROAD.  Hagman har lenge observert at diesel personbiler  målt i en kjøresyklus som tilsvarer virkelig trafikk slipper ut mye mer NOx enn hva typegodkjenningen tilsier. Tolkningen hittil har vært at kjøresyklusen som brukes ved typegodkjenningen er mye «snillere» enn i virkelig trafikk. Flere typer bilmerker er testet.

- Når man bruker en mer realistisk kjøresyklus viser målingene at Euro 6-godkjente personbiler med dieselmotor har 4-20 ganger høyere utslipp av NOx i bytrafikk og kulde enn kravet ved typegodkjenningen (0,08 g/km), sier han.

Figuren over viser  avgasskravet i typegodkjenningen av  Euro 6 dieselbiler sammenliknet med utslippene i virkelig trafikk ved bykjøring, 23 °C (rød sky) og ved bykjøring i kulde, -7 °C (blå sky).  Basert på testing av syv ulike biler.

Mens nye Euro VI-lastebiler og busser klarer kravene med god margin, henger personbilene etter. Målingene viser at en ny diesel personbil i bytrafikk i gjennomsnitt slipper ut ca tre ganger mer NOx enn en ny buss eller lastebil. Nå er altså utslippsforholdene fullstendig snudd på hodet, - det er ikke lenger tungtrafikken som forurenser mest, men personbilene. Dette gjelder for nye dieselbiler.

 

Nye tunge kjøretøy med Euro VI godkjente dieselmotorer har meget lave utslipp av alle lokalt forurensende avgasskomponenter. Nye personbiler med Euro 6 dieselmotorer er en utfordring med høye utslipp av NOx. De viste avgassutslippene er typiske for krevende bykjøring med personbiler og tilsvarende for bybusser.

Hagman sier han ikke har grunnlag for å si noe om biler i Europa er utstyrt med de samme programmene som nå er avslørt i USA.
– Men det misforholdet som eksisterer mellom utslipp i typegodkjenningen og i virkelig trafikk, er noe som både myndighetene og bilfabrikantene må ta tak i. Lokal luftforurensing er et stort helseproblem som det er vanskelig å få bukt med dersom utslippene er mange ganger høyere enn det som er forutsetningen, sier han.

Det er også naturlig at man nå i Europa går bilfabrikantene etter i sømmene for å sjekke om det kan være liknende forhold her som i USA. Hagman roser Statens vegvesen som har stort fokus på å kartlegge hva utslippene er i virkelig trafikk og finansierer forskningsprogrammet EMIROAD.

Forskningsleder Ronny Klæboe ved Transportøkonomisk institutt viser til det faktum at det var forskning ved Vest Virginia University som satte myndighetene på spor av jukset. – Dette viser hvor viktig det er å ha uavhengige forskningsinstitutter med god faglig kompetanse. Hvis ikke er det usikkert om og når dette hadde blitt oppdaget, sier han.

Referanse:
Utslipp fra nye kjøretøy – holder de hva de lover? Avgassmålinger Euro 6/VI - status 2015 TØI-rapport 1407/2015. Forfattere: Rolf Hagman, Christian Weber, Astrid Helene Amundsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger