Du er her

  • > Nye forskningsprosjekter til TØI

Nye forskningsprosjekter til TØI

TØI er tildelt prosjekter til over 50 millioner kroner.

TØI-forskere har sikret seg prosjekter til over 50 millioner kroner i tildelingsrunden fra Norges forskningsråd som ble offentliggjort før helgen. TØI fikk tilslag på forskningsrådsprosjekter under Pilot-T, samarbeidsprosjekter, europeiske fellesprosjekter, forskerprosjekter og innovasjonsprosjekter i offentlig sektor.

Det grønne skiftet er en fellesnevner temamessig, og prosjektene strekker seg fra elbil-lading til gjenbruk av kulturminner- og landskap, nye leveringsløsninger og nye mobilitetsløsninger i byene til regulering av mikromobilitet og sikring av epidemisk motstandskraft i byer.

- Den store suksessen vi har hatt i Forskningsrådets nye porteføljemodell viser at TØIs transportforsking er grensesprengende og trengs for å svare på fremtidens store utfordringer, sier TØI-direktør Gunnar Lindberg.

Forskningsrådsprosjekter under Pilot-T

User-Centric Charging Services for Electric Vehicles er et av to Pilot-T prosjekter TØI er med på. Prosjektet skal utvikle et brukervennlig og uavhengig lade-nettverk for elbil-lading a la hotels.com. Prosjektet ledes av Powerzeek med ITS Norway, NAF, TØI and Bouvet som partnere. Det andre Pilot-T-prosjektet ledes av PostNord og omhandler nye leveringsløsninger basert på pakkebokser og signaturløs hjemlevering.

Samarbeidsprosjekter

Samarbeidsprosjektet RUVIVAL (RUral VItalization through Various Adaptations of cultural heritage and Landscapes) skal se på hvordan rurale områder kan vitaliseres ved hjelp av gjenbruk av kulturminner og kulturlandskap. Prosjektpartnere er Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), NMBU, Norsk kulturvernforbund, Norske Parker, Riksantikvaren, Den norske turistforening (DNT) og Innlandet fylkeskommune. Samarbeidsprosjektet ZEVS (enabling Zero Emission passenger Vessel Services) skal indentifisere og tette kunnskapshull for etablering hurtigbåter med nullutslipp.

Europeiske fellesprogrammer (JPI)

TØI er også deltaker i to prosjekter som har fått bevilgning fra europeiske fellesprogrammer. MyFairShare skal se på individuelle mobilitetsbudsjett som et grunnlag for rettferdig og etisk karbonreduksjon. Prosjektet ledes av Austrian Institute of Technology. Prosjektet Inclusive Transition towards Electric Mobility (ITEM) handler om nye mobilitetsløsninger i byene, og TØI er prosjektleder.

Forskerprosjekt

A-PLANET (Acceptable PoLicies for the optimAl balaNce between driving and activE Transport) skal finne nytt kunnskapsgrunnlag og fylle kunnskapshull innen transport,- atferd,- miljø og politisk økonomi. Samarbeidspartnere er Universitetet Carlos III i Madrid og UiO. Mens Prosjektet MOBI-HEALTH (Mobility, Health and Inclusive Urban Epidemic Resilience) skal produsere tverrfaglig kunnskap om gjensidig avhengighet, virkninger og ulikheter av mobilitet, digitalisering og helse opp mot COVID19, for å støtte inkluderende urban epidemisk motstandskraft. Samarbeidspartnere er NMBU, Karlstad University og Luxembourg Institute of Socio-Economic Research.

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

URBANITY (Innovative sensor networks and citizen empowerment for urban sustainable mobility and clean air) skal legge til rette for deltakende prosesser for miljøledelse basert på bruken av ny teknologi og samarbeidsinnovasjon. Søker er Oslo kommune.

AutoMaas (RuterAutonomous Mobility as a Service) skal utforske og designe metoder og tiltak for å øke aksepten av autonome kjøretøyer, med særlig fokus på den sosiale situasjonen som oppstår i såkalte delte, «On-demand»-flåter av førerløse delte autonome kjøretøy. Søker er Ruter AS.

Det tredje innovasjonsprosjekt i offentlig sektor omhandler mikromobilitet. MikroReg (Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitet) skal gi byene kunnskap for å regulere elsparkesykkelmarkedet på en måte som stimulerer videre innovasjon og samfunnsnytte og samtidig ivaretar viktige samfunnsmål så resultatet blir en berikelse for byene. Søker er Oslo kommune Bymiljøetaten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger