Du er her

  • > Ny rapport om drosjemarkedet i Tromsø

Ny rapport om drosjemarkedet i Tromsø

Offentlig kjøp av drosjetjenester i Tromsø utgjør en liten del av den totale omsetningen. Det er derfor vanskelig å bruke offentlige kontrakter som et virkemiddel for økt konkurranse, i følge en ny rapport fra TØI.

Rapporten gir en vurdering av dagens drosjemarked i Tromsø og en beskrivelse av handlingsalternativer for videre regulering av drosjenæringen i byen.

I dag er det to drosjesentraler i Tromsø. Dette er et kompromiss mellom en rendyrket konkurranseløsning og en monopolløsning.

Et av problemene med to sentraler som har svært ulike i størrelse, er at det er vanskelig for den minste å konkurrere effektivt på ”telefonmarkedet”. Når folk ringer vil den største sentralen i de fleste tilfellene kunne tilby en drosje som er nærmere kunden enn det som den minste sentralen kan tilby.

Hensynet til konkurransen peker i retning av å øke antall sentraler. Hensynet til løyvehaverne og de reisende på enkeltreisemarkedene, peker i retning av å beholde to sentraler.

Rapporten finner at antall løyver er forenlig med dagens etterspørsel av drosjetjenester, men innenfor dette finnes det et handlingsrom for omfordeling på politisk grunnlag.

Rapporten anbefaler bruk av en beregningsmodell for fastsetting av framtidig antall drosjeløyver, som en støtte til fylkeskommunens behovsprøving.

Rapport:
Drosjer i Tromsø – marked, løyver og sentraler. TØI rapport 1152/2011. Forfattere: Jørgen Aarhaug og Kåre H. Skollerud

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger