Du er her

  • > Ny kommunikasjonssjef på Transportøkonomisk institutt

Ny kommunikasjonssjef på Transportøkonomisk institutt

Fra Vy til TØI.

TØIs nye kommunikasjonssjef Gina Scholz kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Vy, hvor hun har vært sentral i kommunikasjonsarbeidet i 9 år. Scholz har jobbet tett med fagmiljøer knyttet til logistikk, transportløsninger- og utfordringer.  
 
- Vi forholder oss til mobilitet hver eneste dag. Nye mobilitetsløsninger oppstår, det er klare forventninger til gode og sømløse løsninger hos sluttbrukerne, og samtidig står klima- og bærekraftsarbeidet sentralt. For ikke å snakke om byutvikling, planlegging og fremtidens transportstruktur. Dette er felter hvor TØIs forskere innehar enorm kompetanse og jeg er stolt av å skulle bidra til å formidle denne kunnskapen på en måte som kommer samfunnet til gode, sier Scholz.  

Erfaring fra komplisert planlegging og logistikk 

I Vy hadde Scholz et ekstra ansvar for å følge opp togvirksomheten, som har vært gjennom store endringer og som nesten daglig får oppmerksomhet.  

- Det strategiske kommunikasjonsarbeidet har vært særlig viktig, samtidig som kommunikasjon om nye løsninger og tilbud, sammen med endringer i eksisterende tilbud, har vært en sentral del av arbeidet.  

Hun har også arbeidet med å løfte frem nye mobilitetsløsninger som Bybil og Smartpris og har lang erfaring med både proaktivt og reaktivt mediearbeid.  

- Nå gleder jeg meg til å bidra til at TØI fortsatt skal være den foretrukne samarbeidspartner og leverandør av kvalitetsforsking knyttet til alle de viktige forskningsområdene innen mobilitet og transport, sier Gina Scholz. 

I tillegg til Vy har Scholz også erfaring fra Statens legemiddelverk og Oslo universitetssykehus hvor hun også jobbet med forskningsformidling i samarbeid med sterke fagmiljøer.  

- Jeg er opptatt av god formidling, på en måte som løfter frem innhold og budskap på en troverdig og forståelig måte. Tradisjonen på TØI er at forskningsformidling står sentralt og jeg gleder meg til å videreføre denne tradisjonen og bidra til å fremme TØIs forskning enda bredere i fremtiden.

Utvikle og fornye TØIs formidlingskanaler

Administrerende direktør på TØI ser frem til å samarbeide med en kommunikasjonssjef med erfaring fra brukersiden av vår kunnskapsproduksjon.  

- Gina vil være en styrke i vårt arbeid med å «formidle forskningsresultater og bidra til at disse blir nyttiggjort i samfunnet gjennom samarbeid med brukere», som det heter i vår kommunikasjonsstrategi, sier Bjørne Grimsrud. 

- Hun vil også sammen med resten av kommunikasjonsavdelingen få oppgaven med å fornye våre formidlingsformer og kanaler slik at vi når ut med forskningen vår i en tid der måten kunnskap og nyheter formidles på er i sterk endring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger